Jaimini's Box

Nisekoi

Author: Naoshi Komi
Synopsis:
Volume 01